Skip to content Skip to footer

Targi Antysmogowe w Nowym Sączu

W najbliższą sobotę, 25 maja 2019 r. na rynku Nowego Sącza odbędą się antysmogowe targi połączone z prezentacją proekologicznych form instalacji grzewczych, w tym pomp ciepła, kotłów gazowych i innych.

Podczas tego typu targów producenci i dystrybutorzy mają możliwość dotarcia do użytkowników końcowych. Natomiast użytkownicy końcowi – osoby fizyczne i przedsiębiorcy – mają możliwość zapoznania się z dostępną ofertą nowoczesnych instalacji grzewczych, a także kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych.

Targi antysmogowe są organizowane w ramach projektu “Poprawa jakości powietrza dla miasta Nowego Sącza etap II” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Projekt jest ukierunkowany na poprawę jakości powietrza na obszarze Nowego Sącza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych, których źródłem w dużej mierze są domy mieszkalne.

Ważną częścią projektu jest kampania informacyjno – edukacyjna, oparta na promowaniu postaw proekologicznych i poczucia odpowiedzialności za stan środowiska.

W najbliższą sobotę, 25 maja 2019 r. na rynku Nowego Sącza odbędą się antysmogowe targi połączone z prezentacją proekologicznych form instalacji grzewczych, w tym pomp ciepła, kotłów gazowych i innych.

Podczas tego typu targów producenci i dystrybutorzy mają możliwość dotarcia do użytkowników końcowych. Natomiast użytkownicy końcowi – osoby fizyczne i przedsiębiorcy – mają możliwość zapoznania się z dostępną ofertą nowoczesnych instalacji grzewczych, a także kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych.

Targi antysmogowe są organizowane w ramach projektu “Poprawa jakości powietrza dla miasta Nowego Sącza etap II” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Projekt jest ukierunkowany na poprawę jakości powietrza na obszarze Nowego Sącza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych, których źródłem w dużej mierze są domy mieszkalne.

Ważną częścią projektu jest kampania informacyjno – edukacyjna, oparta na promowaniu postaw proekologicznych i poczucia odpowiedzialności za stan środowiska.