Skip to content Skip to footer

Fotowoltaika w rolnictwie. Dlaczego to się opłaca?

Zastosowanie instalacji fotowoltaicznych w rolnictwie to duże wsparcie dla gospodarstw o wysokim zapotrzebowaniu na energię elektryczną. Oprócz zysku korzystanie z alternatywnych źródeł energii jest ponadto przyjazne środowisku.

Korzyści stosowania energii fotowoltaicznej w gospodarstwie rolnym

Zadaniem paneli fotowoltaicznych jest pochłanianie promieniowania emitowanego przez Słońce, co pozwala na pozyskanie prądu stałego. Wbudowany w instalację inwerter konwertuje go następnie na prąd zmienny, który może zostać wykorzystany do zasilania urządzeń elektronicznych na terenie gospodarstwa.

Źródła energii odnawialnej z jednej strony przyczyniają się do obniżenia eksploatacji surowców naturalnych, a ich stosowanie nie skutkuje emisją smogu ani innych szkodliwych substancji. Z drugiej – pozyskiwana z ich użyciem energia generuje znaczne oszczędności.

Fotowoltaika może zostać zamontowana na dachu budynku lub bezpośrednio na ziemi. Na gospodarstwach rolnych zazwyczaj znajdują się rozległe tereny, na których można położyć panele – jak np. dachy pomieszczeń gospodarczych czy nieużytki rolne. Im bardziej rozbudowane instalacje fotowoltaiczne, tym więcej pozyskamy energii, którą możemy wykorzystywać na bieżąco lub magazynować. To ostatnie pozwoli nam uniezależnić gospodarstwo od energii pozyskiwanej z zewnątrz – szczególnie na terenach, na których często mają miejsce przerwy w jej dostawie.

Stosowanie paneli fotowoltaicznych to znaczna korzyść dla rolników – umożliwia bowiem niekosztowną produkcję wystarczającej ilości energii elektrycznej potrzebnej np. do oświetlania wybiegów dla zwierząt czy obsługi zautomatyzowanych urządzeń takich jak dojarki, suszarnie, podajniki paszy czy systemy schładzania. Co więcej, jeżeli zajmujemy się np. wytwarzaniem żywności ekologicznej, korzystanie ze źródeł energii odnawialnej umocni nasz wizerunek producenta świadomego i sprzyjającego środowisku.

Warto przy tym pamiętać, że im większe zapotrzebowanie na dostawy energii, tym szybciej zwróci się nam inwestycja w zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej.

Dofinansowania dla rolników na panele fotowoltaiczne

By zachęcić rolników do korzystania z fotowoltaiki, państwo przygotowało liczne ulgi oraz dotacje finansowe. Przede wszystkim mamy więc prawo do odliczenia nawet 25% kosztów od podatku rolnego w ramach tzw. ulgi inwestycyjnej, którą możemy rozliczyć w ciągu 15 lat od montażu paneli fotowoltaicznych. Ponadto, jeżeli prowadzimy działalność gospodarczą i obowiązuje nas podatek VAT, możemy odliczyć od niego do 23% kosztów montażu instalacji fotowoltaicznej. Uzyskane w ten sposób oszczędności mogą sięgać nawet kilkunastu tysięcy złotych.

Oprócz tego mamy możliwość starania się o różnego rodzaju dotacje ze środków unijnych oraz krajowych – w tym drugim przypadku oferty często mają charakter lokalny, warto więc sprawdzić propozycje wystosowane przez nasz powiat lub województwo.