Skip to content Skip to footer

Nowelizacja ustawy OZE

W połowie 2018 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii. Wprowadza ona szereg zmian dotyczących między innymi instalacji fotowoltaicznych, które są usługą bazową naszej firmy. Najistotniejsze to zwiększenie mocy tzw. „mikroinstalacji” z 40 kW do 50 kW, co ogranicza do minimum formalności związane z inwestycją, np. brak pozwolenia na budowę. Zmiany dotyczą również tzw. „ małych instalacji”, których moc zwiększona została z 200 kW do 500 kW. Dla małych instalacji fotowoltaicznych w ustawie zastosowano również zwolnienie z odpowiedzialności za bilansowanie handlowe, które spadło na tzw. sprzedawców zobowiązanych, obecnie jest ich 179. Kolejną ważną zmianą jest nałożenie na Prosumentów obowiązków związanych z podatkiem VAT. Oznacza to opodatkowanie VAT energii wprowadzonej przez Prosumenta do sieci, pod warunkiem że wartość tej energii przekroczy 200 tyś. zł netto. W najbliższym czasie spodziewać się można kolejnych nowelizacji ustawy OZE, także dotyczących energetyki prosumenckiej. Będziemy na bieżąco informować o zmianach w tym obszarze tak, aby obecni a także przyszli klienci firmy SOL-CAM sp.j mieli aktualne informacje dotyczące szybko zmieniającego się prawa w zakresie OZE.

W połowie 2018 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii. Wprowadza ona szereg zmian dotyczących między innymi instalacji fotowoltaicznych, które są usługą bazową naszej firmy. Najistotniejsze to zwiększenie mocy tzw. „mikroinstalacji” z 40 kW do 50 kW, co ogranicza do minimum formalności związane z inwestycją, np. brak pozwolenia na budowę. Zmiany dotyczą również tzw. „ małych instalacji”, których moc zwiększona została z 200 kW do 500 kW. Dla małych instalacji fotowoltaicznych w ustawie zastosowano również zwolnienie z odpowiedzialności za bilansowanie handlowe, które spadło na tzw. sprzedawców zobowiązanych, obecnie jest ich 179. Kolejną ważną zmianą jest nałożenie na Prosumentów obowiązków związanych z podatkiem VAT. Oznacza to opodatkowanie VAT energii wprowadzonej przez Prosumenta do sieci, pod warunkiem że wartość tej energii przekroczy 200 tyś. zł netto. W najbliższym czasie spodziewać się można kolejnych nowelizacji ustawy OZE, także dotyczących energetyki prosumenckiej. Będziemy na bieżąco informować o zmianach w tym obszarze tak, aby obecni a także przyszli klienci firmy SOL-CAM sp.j mieli aktualne informacje dotyczące szybko zmieniającego się prawa w zakresie OZE.