Skip to content Skip to footer

Serwis

Świadczymy usługi opieki serwisowej w ramach gwarancji i rękojmi

Klienci, którzy decydują się na skorzystanie z usług naszej firmy zyskują przewagę dzięki możliwości zgłoszenia usterki, problemu lub awarii za pośrednictwem dedykowanego formularza zgłoszeniowego lub wysyłając wiadomość mail na bezpośredni adres: serwis@solcam.pl.

Dzięki temu zgłoszenia te są codziennie weryfikowane, uzyskują priorytet w zależności od warunków umowy, możliwości czasowych i dostępności ewentualnych części zamiennych a także od wyników naszej diagnostyki dot. konkretnego zgłoszenia. Na każde prawidłowo przesłane zgłoszenie odpowiadamy w celu weryfikacji i ustalenia dalszego sposobu rozwiązania problemu. Nadmieniamy równocześnie, że taka forma zgłaszania problemów technicznych a także obowiązkowych przeglądów gwarancyjnych urządzeń jest wymagana przez nas do rozpoczęcia procedury serwisowej.

Niezależnie od tego klienci mogą przed wysłaniem zgłoszenia skonsultować się z nami w konkretnej sprawie aby uzyskać informację o dalszym toku postępowania lub uzyskać bezpośrednio rozwiązanie problemu w mniej skomplikowanych sprawach dot. np. konfiguracji urządzeń.

Zachęcamy równocześnie naszych klientów każdorazowo do zapoznania się z warunkami rękojmi i gwarancji, których udzielamy na poszczególne elementy systemów a także, co jest równie istotne, z warunkami gwarancyjnymi dot. poszczególnych urządzeń i elementów, których udzielają poszczególni producenci urządzeń.

Zamów serwis

Konsultacje techniczne realizujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 – 17:00.
  Usługa Cena
  Przegląd gwarancyjny pompy ciepła - pełny
  500 zł netto + ewentualne koszty materiałów eksploatacyjnych i wyłączonych z rękojmi
  Przegląd pogwarancyjny pompy ciepła- pełny ( z układem hydraulicznym w kotłowni)
  700 zł netto + ewentualne koszty materiałów eksploatacyjnych
  Przegląd pogwarancyjny pompy ciepła- podstawowy ( bez układu hydraulicznego w kotłowni)
  500 zł netto + ewentualne koszty materiałów eksploatacyjnych
  Sprawdzenie szczelności układu F-GAZ / pompa ciepła
  200 zł netto + koszty dojazdu
  Przegląd gwarancyjny klimatyzacji SPLIT: 1 kpl
  250 zł netto
  Przegląd pogwarancyjny klimatyzacji SPLIT: 1 kpl
  300 zł netto
  Przegląd gwarancyjny klimatyzacji MULTI
  200 zł netto agregat + 150 zł netto za każdą j. wewnętrzną
  Przegląd pogwarancyjny klimatyzacji MULTI
  300 zł netto agregat + 200 zł netto za każdą j. wewnętrzną
  Przegląd pogwarancyjny instalacji fotowoltaicznej
  od 600 zł netto + koszty dojazdu
  Przegląd gwarancyjny rekuperacji
  150 zł netto centrala + 50 zł netto za każdy punkt wywiewu/ nawiewu, + 150 zł za każdy punkt czerpni i wyrzutni + koszty materiałów eksploatacyjncyh
  Przeglą pogwarancyjny rekuperacji
  250 zł netto centrala + 70 zł netto za każdy punkt wywiewu/ nawiewu + 200 zł netto za każdy punkt czerpni i wyrzutni+ koszty materiałów eksploatacyjnych
  Diagnostyka usterki - serwis hydrauliczny
  120 zł netto za każdą rozpoczętą godzinę pracy jednego serwisanta
  Diagnostyka usterki- serwis pompy ciepła
  150 zł netto za każdą rozpoczętą godzinę pracy jednego serwisanta
  Wykonanie czynności serwisowych/ montażowych po za gwarancją i rękojmią
  150 zł netto za każdą rozpoczętą pracę każdego instalatora
  Wykonanie czynności serwiowych/ konfiguracyjnych ( pompy ciepła, klimatyzacja, fotowoltaika, rekuperacja) - nie podlegających rękojmi i gwarancji
  200 zł netto za każdą rozpoczętą godzinę pracy serwisanta + koszty dojazdu
  Wykonanie czynności diagnostycznych i serwisowych zdalnych ( analiza parametrów pracy, zmiana konfiguracji urządzeń, diagnostyka błędów, zmiana/ aktualizacja oprogramowania urządzeń)
  100 zł netto za każdą rozpoczętą godzinę pracy.
  Konfiguracja połączenia sieciowego urządzenia ( falownik, pompa ciepła, klimatyzacja, rekuperacja) z siecią Ethernet/WiFi klienta
  150 zł netto + dojazd

  Ceny podane powyżej to ceny netto, do których należy doliczyć 8% VAT w przypadku klientów indywidualnych oraz 23 % VAT w przypadku klientów
  komercyjnych.
  Zryczałtowana stawka za dojazd od 1.01.2024 wynosi 2,2 zł netto z każdy kilometr.
  Forma płatności: gotówka, blik, przelew – w przypadku klientów indywidualnych / przelew do 7 dni w przypadku klientów komercyjnych