Skip to content Skip to footer

Informacje o programie „Czyste Powietrze”

Rządowy program poprawy jakości powietrza „Czyste Powietrze” ma na celu wyeliminowanie lub zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń, które są wprowadzane do atmosfery przez domy jednorodzinne. Głównym założeniem programu jest wymiana starych kotłów i pieców na paliwo stałe oraz termomodernizacja budynków. Działania te pozwolą nie tylko chronić środowisko naturalne, ale też zapewnią oszczędności w domowym budżecie.

Program realizowany jest w formie dofinansowania w postaci bezzwrotnej i nieopodatkowanej dotacji pokrywającej od 15 do 90% kosztów (mieszczących się w limicie 53 000,00 zł na budynek) oraz zwrotnej, niedrogiej pożyczki, która może być przeznaczona na pokrycie pozostałych wydatków. Od 15 maja 2020 roku program „Czyste Powietrze” jest realizowany w nowej formie, ze znacznie uproszczonymi procedurami.

Kto może przystąpić do programu „Czyste Powietrze”?

Program „Czyste Powietrze” skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub lokalu mieszkalnego wydzielonego w budynku jednorodzinnym, oraz do osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. Aby ubiegać się o dofinansowanie, należy złożyć wniosek w jednym z Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wysokość dofinansowania uzależniona jest od dochodów beneficjenta w roku podatkowym złożenia wniosku. Program „Czyste Powietrze” realizowany będzie do 2029 roku.

Na co mogą zostać przeznaczone środki z programu „Czyste Powietrze”?

Środki finansowe z programu „Czyste Powietrze” mogą zostać przeznaczone na:

  • wymianę starych pieców i kotłów na paliwa stałe,
  • zakup nowych źródeł ciepła spełniających wymagania programu,
  • montaż odnawialnych źródeł energii, takich jak np. pompy ciepła, instalacje, fotowoltaiczne czy kolektory słoneczne,
  • wymianę starej stolarki okiennej i drzwiowej,
  • montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody,
  • montaż docieplenia przegród budynku,
  • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Program „Czyste Powietrze” pozwala zaoszczędzić pieniądze związane z termomodernizacją budynku mieszkalnego. Jeśli są Państwo zainteresowani uczestnictwem w programie, prosimy o kontakt. Chętnie odpowiemy na pytania i pomożemy przygotować wniosek o dofinansowanie.