Skip to content Skip to footer

Systemy alarmowe przydatne w obiektach biurowych

Współczesne biura wyposażone w nowoczesne komputery, drukarki, inne kosztowne sprzęty, a także w istotne dokumenty, mogą stać się łupem złodziei. Nic zatem dziwnego, że właściciele obiektów biurowych inwestują w ochronę przed nieproszonymi gośćmi. Ale zagrożeniem, które może narazić firmę na duże straty, może być woda lub ogień. Dlatego jednym z priorytetów powinno być zabezpieczenie przestrzeni biurowej odpowiednim systemem alarmowym.

Rodzaje dostępnych systemów alarmowych

Dobór odpowiednich urządzeń i rozwiązań zastosowanych w systemie alarmowym jest decyzją, którą należy podjąć po przeanalizowaniu specyfiki miejsca oraz występujących w nim zagrożeń. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest indywidualnie zaprojektowany system alarmowy. Obecne na rynku systemy zabezpieczeń mogą być przewodowe, bezprzewodowe takie, które łączą w sobie obie możliwości. Każdy z nich składa się z umieszczonej w niewidocznym miejscu centralisygnalizatorów oraz reagujących na różne bodźce czujek. Sposób dezaktywacji całego systemu jest uzależniony od rodzaju zamontowanego systemu oraz rozmieszczenia czujek.

Systemy alarmowe w obiektach biurowych

Aby ochronić drogi sprzęt i znajdujące się w pomieszczeniach ważne dokumenty, właściciele biur zabezpieczają je, stosując różnorodne systemy alarmowe. W ochronie zewnętrznej często stosowane są systemy obwodowe, montowane na ogrodzeniu bądź zakopywane wokół niego. Dodatkowo okna, drzwi i włazy można wyposażyć w mikrofalowe i laserowe czujniki ruchu oraz zamki, które utrudnią wtargnięcie do budynku. 

Do zabezpieczeń wewnętrznych, oprócz czujników ruchu, warto dodać kamery, aby możliwa była identyfikacja intruzów. Warto zainwestować w kamery tradycyjne, które sprawdzą się w dzień oraz termowizyjne – idealne po zmroku i w złych warunkach atmosferycznych. Dopełnieniem zabezpieczeń wewnętrznych powinny być czujniki ostrzegające przed zalaniem, dymem czy pożarem.