Skip to content Skip to footer

Czy montaż paneli fotowoltaicznych wymaga specjalnych zezwoleń?

Montaż instalacji fotowoltaicznej może wiązać się z koniecznością dopełnienia pewnych formalnych procedur. Co to za procedury i od jakich czynników zależy, czy będą nas one obowiązywać?

Instalacja fotowoltaiczna – kiedy zgłoszenie, a kiedy pozwolenie na budowę

Zgodnie z przepisami prawa budowlanego roboty budowlane wymagają uzyskania pozwolenia na budowę. Zasada ta obejmuje również panele fotowoltaiczne – pozwolenie jest wymagane w przypadku, gdy moc zainstalowana systemu przekracza 50 kW. Nie ma przy tym znaczenia, czy zostaje on zamontowany na budynku, czy bezpośrednio na gruncie.

Z kolei instalacje fotowoltaiczne, których moc jest mniejsza lub równa 50 kW, nie wymagają posiadania pozwolenia na budowę. Jeżeli jednak wysokość urządzenia przekracza 3 m i ma ono zostać zamontowane na obiekcie budowlanym, konieczne będzie wykonanie zgłoszenia. Obowiązek ten spoczywa na inwestorze również w przypadku, gdy panele mają zostać zainstalowane na gruncie na terenie figurującym w rejestrze zabytków.

Należy przy tym pamiętać, że zarówno zgłoszenie, jak i uzyskanie pozwolenia na budowę muszą mieć miejsce jeszcze przed rozpoczęciem robót budowlanych.

Istnieją wyjątkowe sytuacje, w których również systemy o mocy zainstalowanej do 50 kW wymagają pozwolenia na budowę. Jego uzyskanie będzie konieczne, jeżeli:

  • inwestycja wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko lub obszar Natura 2000 w myśl Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko,
  • instalacja ma znajdować się na obiekcie budowlanym figurującym w rejestrze zabytków,
  • instalacja ma znajdować się na obiekcie budowlanym i w związku z tym będzie wymagać przebudowy lub rozbudowy tego obiektu.

W przypadku instalacji fotowoltaicznych o mocy przekraczającej 6,5 Wp od 19 września 2020 roku obowiązkowe jest zgłoszenie do organów Państwowej Straży Pożarnej oraz  uzyskanie opinii rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Firma Sol-Cam świadczy usługi z zakresu projektowania, montażu oraz fachowego doradztwa dotyczącego wysokiej jakości instalacji fotowoltaicznych. Każdy z realizowanych przez nas projektów zostaje po przygotowaniu przekazany rzeczoznawcy w celu zatwierdzenia. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą. W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do dyspozycji – dane kontaktowe znajdują się na naszej stronie internetowej.