Skip to content Skip to footer

“Program Energia Plus”

W najbliższym czasie planowanie jest wprowadzenie w życie nowych regulacji Prosumenckich, które w założeniu mają ułatwić inewstycje w instalacje fotowoltaiczne o mocy do 500 kW. Po długim czasie nastąpi również dostosowanie Polskich przepisów OZE do unijnej dyrektywy RED II. Najważniejszymi zminami, które będą dotyczyły inwesorów to: możliwość budowy instalacji o mocy do 500 kW przez przedsiębiorców przy jednoczesnej możliwośći magazynowania nadwyżki wyprodukowanej energii. Pozwoli to znacznie ograniczyć koszty związane z produkcją energii i zdecydowanie przyspieszy okres zwrotu inwestycji. Kolejną zmianą będzie ujednolicenie stawki podatku VAT do 8 % od instalacji fotowoltaicznej, niezależnie od jej usytuowania. Obecnie tylko instalacje umiejscowione na dachu budynku mieszkalnego mogły korzystać z preferencyjnej stawki podatku VAT. Planowane jest również wprowadzenie ulg podatkowych, polegających na częściowym odliczeniu kosztów inwestycji od podatku od nieruchomości. Spodziewany termin wejścia w życie nowych przepisów do poczatek III kwartału 2019. Z niecierpliwościa czekamy na nowe regulacje.

W najbliższym czasie planowanie jest wprowadzenie w życie nowych regulacji Prosumenckich, które w założeniu mają ułatwić inewstycje w instalacje fotowoltaiczne o mocy do 500 kW. Po długim czasie nastąpi również dostosowanie Polskich przepisów OZE do unijnej dyrektywy RED II. Najważniejszymi zminami, które będą dotyczyły inwesorów to: możliwość budowy instalacji o mocy do 500 kW przez przedsiębiorców przy jednoczesnej możliwośći magazynowania nadwyżki wyprodukowanej energii. Pozwoli to znacznie ograniczyć koszty związane z produkcją energii i zdecydowanie przyspieszy okres zwrotu inwestycji. Kolejną zmianą będzie ujednolicenie stawki podatku VAT do 8 % od instalacji fotowoltaicznej, niezależnie od jej usytuowania. Obecnie tylko instalacje umiejscowione na dachu budynku mieszkalnego mogły korzystać z preferencyjnej stawki podatku VAT. Planowane jest również wprowadzenie ulg podatkowych, polegających na częściowym odliczeniu kosztów inwestycji od podatku od nieruchomości. Spodziewany termin wejścia w życie nowych przepisów do poczatek III kwartału 2019. Z niecierpliwościa czekamy na nowe regulacje.