Skip to content Skip to footer

Jak założyć farmę fotowoltaiczną?

Farma fotowoltaiczna jest to rodzaj dużej elektrowni umieszczonej na gruncie, która w przeciwieństwie do domowych mikroinstalacji, może zajmować nawet kilka hektarów. Produkowana z niej energia przekazywana jest do sieci energetycznej, skąd dalej przesyłana jest do odbiorców. Jak założyć taką farmę?

Teren pod farmę fotowoltaiczną

Nad założeniem farmy fotowoltaicznej najczęściej zastanawiają się przedsiębiorcy, rolnicy lub właściciele niezagospodarowanych nieruchomości. Osiągana moc może wynosić od kilkudziesięciu kilowatów do nawet kilku megawatów. Jest to jednak zależne od możliwości danej działki. Musi być ona pozbawiona wysokich drzew i obiektów budowlanych, które w ciągu dnia mogłyby rzucać cień na moduły. Wymagana jest także odległość przynajmniej 200 metrów od linii energetycznych wysokiego napięcia. Od tego zależy podłączenie się do sieci energetycznej, a więc i opłacalność całej inwestycji. Ogniwa powinny być skierowane w stronę południa lub południowego zachodu. Teren musi być płaski, a grunt klasy IV, V lub VI o wielkości co najmniej 2 hektarów. Nie może znajdować się w pobliżu miejsc, którym grożą podtopienia. Inwestorzy na farmy fotowoltaiczne często przeznaczają nieużytki rolne. Innym sposobem jest dzierżawa gruntu.

Wymagane formalności

W domowych mikroinstalacjach fotowoltaicznych nie trzeba ubiegać się o pozwolenie na budowę. Jednak farma solarna, która przekracza 50 kW, wymaga zgłoszenia i otrzymania pisemnej zgody. Instalacja może powstać na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jeśli jego brak, po uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy. Decyzja należy do organu wykonawczego gminy, czyli burmistrza, wójta lub prezydenta miasta. Trzeba dysponować projektem budowlanym farmy oraz warunkami przyłączeniowymi instalacji. Niektóre inwestycje mogą wymagać dodatkowych pozwoleń. Decyzja środowiskowa jest potrzebna w przypadku farm fotowoltaicznych o powierzchni 1 ha oraz o powierzchni powyżej 0,5 ha, jeśli obszar został objęty ochroną przyrodniczą. Czasem są także zlecane procedury oceniające oddziaływanie na środowisko. Ponadto trzeba wyrobić koncesję na wytwarzanie energii oraz podpisać umowę na odkup przez dystrybutora.

Czy to się opłaca?

Podstawą powodzenia inwestycji jest przemyślenie wszelkich czynników środowiskowych i obliczenie opłacalności. W niektórych przypadkach można starać się o dofinansowanie z programów oferujących pomoc związaną z odnawialnymi źródłami energii. Do wyboru są programy unijne, rządowe, oraz regionalne. Te ostatnie dostępne są jednak tylko w wybranych gminach. Fotowoltaika jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów odnawialnych źródeł energii na świecie. W minionych latach zauważono także spadek cen instalacji. Do tego z roku na rok energia z nieodnawialnych źródeł będzie drożała, co jeszcze bardziej przyczyni się do skoków cen. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat kosztów, rocznego odzysku energii oraz możliwych form dofinansowania, skontaktuj się z naszym biurem.