Skip to content Skip to footer

Jak uzyskać dofinansowanie w ramach programu Mój Prąd?

Program Mój Prąd stanowi formę popularyzacji mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. Jego celem jest wsparcie rozwoju energetyki prosumenckiej. Sprawdź, co zrobić, by uzyskać dofinansowanie na instalację źródła energii odnawialnej w swoim gospodarstwie.

Program Mój Prąd – kto może na nim skorzystać

Program skierowany jest do osób fizycznych, które chcą produkować energię elektryczną dla własnych potrzeb i które posiadają umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w instalacji fotowoltaicznejPrzewidywane dofinansowania mogą wynosić nawet 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji, przy czym kwota ta nie może przekraczać 5.000 zł na jedno przedsięwzięcie.

Od 31 marca 2020 roku uzyskanie dofinansowania jest możliwe tylko wtedy, gdy złożymy wniosek online za pośrednictwem portalu gov.pl. Jeżeli więc chcemy się o nie starać, niezbędne będzie uzyskanie e-dowodu lub profilu zaufanego, który potwierdzi naszą tożsamość  w sieci.

Złożenie e-wniosku wymaga posiadania elektronicznych wersji załączników. Wśród nich muszą znajdować się:

  • Kopia faktury dostawy oraz montażu instalacji,
  • Oświadczenie o wniesieniu wpłaty lub dowód zapłaty faktury,
  • Zaświadczenie od Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika – ważne, by zawierało ono numer Punktu Poboru Mocy, w którym zainstalowano licznik. Jeżeli dokonaliśmy montażu samodzielnie, zamiast tego zobowiązani jesteśmy załączyć oświadczenie o samodzielnym montażu instalacji,
  • Jeżeli składamy wniosek w imieniu innej osoby fizycznej – pełnomocnictwo sporządzone przez nią zgodnie ze wzorem obowiązującym od 22 kwietnia 2020 r.

Kiedy już skompletujemy wszystkie niezbędne załączniki w formie elektronicznej, pora zalogować się na portalu internetowym gov.pl i odszukać na stronie panel zatytułowany „Skorzystaj z programu Mój Prąd”. Następnie klikamy w napis „Złóż wniosek o dofinansowanie” i logujemy się za pomocą e-dowodu lub profilu zaufanego.

Później wystarczy tylko wypełnić wniosek i załadować załączniki. Sprawdźmy dokładnie, czy podany przez nas adres e-mail jest właściwy, to na niego otrzymamy bowiem informacje o tym, jaką decyzję podjęto w naszej sprawie. Następnie podpisujemy wniosek, ponownie używając e-dowodu lub profilu zaufanego, i wysyłamy całość. Jeżeli wszystko przebiegło prawidłowo, na adres e-mail oraz na naszą skrzynkę ePUAP w panelu Mój GOV na stronie gov.pl otrzymamy potwierdzenie złożenia wniosku. W razie jakichkolwiek problemów otrzymamy bezpłatny e-mail informujący nas o zaistniałej sytuacji.

Pamiętajmy – nie jest możliwe zmienianie treści wysłanego wniosku, dlatego wypełnijmy go starannie i upewnijmy się, że zawarliśmy właściwe załączniki.