Skip to content Skip to footer

Przyszłość i perspektywy energii słonecznej w Polsce

W dobie postępującej degradacji środowiska naturalnego jedną z najważniejszych światowych inicjatyw jest postępująca rezygnacja z paliw kopalnych i postawienie na energię odnawialną. Gdzie w tym plasuje się energia słoneczna i jak sytuacja wygląda w Polsce?

Energia solarna jako przyszłość Polski

Choć nie jest łatwo precyzyjnie wskazać czas, w którym ostatecznie zrezygnujemy z ropy i węgla, perspektywa ta z każdym rokiem staje się coraz bliższa – również ze względu na kolosalną różnicę pomiędzy coraz mniej opłacalnym wydobyciem materiałów kopalnych a energią czerpaną z promieni słonecznych, które z definicji stanowią najłatwiej eksploatowane i przy tym niewyczerpane źródło mocy.

Cała ta sytuacja nie jest oczywiście pozbawiona wad – choć bowiem nasza technologia jest już wystarczająco zaawansowana, byśmy byli w stanie produkować energię w słoneczne dni, wciąż trwają prace nad skutecznym magazynowaniem jej do późniejszego wykorzystania.

Jednego możemy być jednak pewni – przyszłość energii odnawialnej będzie związana przede wszystkim z fotowoltaiką. W odróżnieniu od innych technik pozyskiwania energii odnawialnej, fotowoltaika jest powszechnie dostępna i posiada najmniej ograniczeń. Co więcej, dzięki dynamicznemu postępowi technologicznemu coraz tańsza staje się instalacja takich urządzeń, a pozyskiwana przez nie energia nie jest tak kosztowna jak ta pochodząca od paliw kopalnych. Możemy śmiało stwierdzić, że technologia oparta na pozyskiwaniu energii ze słońca w najbliższych latach będzie się rozprzestrzeniać i trafiać do coraz większej liczby gospodarstw domowych.

Zmiany dosięgną również osiedli mieszkaniowych – już teraz wiele spółdzielni rozważa montaż paneli fotowoltaicznych na dachach bloków lub otaczającym je nieużywanym terenie. Choć w przypadku blokowisk zastosowanie samych paneli może okazać się niewystarczalne i konieczne będzie stosowanie technologii pomocniczych np. w postaci turbin wiatrowych, to podobne przedsięwzięcia mówią nam wyraźnie, że zmiany już się rozpoczęły i będą postępować dalej.

Obecnie największą przeszkodą stojącą na drodze rozpowszechnienia fotowoltaiki jest niemożność stworzenia odpowiednich magazynów energii solarnej. Kwestia ta jest rozpatrywana m.in. w Polskiej Izbie Magazynowania Energii. Biorąc jednak pod uwagę intensywny postęp technologiczny, jesteśmy przekonani, że uzyskanie takich magazynów jest tylko kwestią czasu.